Day: January 16, 2023

เครื่องอัดเสียง โซนี่ รุ่นสำหรับบันทึกเพลงและข้อความเสียงเครื่องอัดเสียง โซนี่ รุ่นสำหรับบันทึกเพลงและข้อความเสียง

เครื่องอัดเสียง โซนี่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบันทึกเสียงต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การประชุม ข้อความเสียง หรือเพลง สำหรับเก็บไว้เป็นข้อมูล ส่งต่อ หรือกลับมาฟังซ้ำ ช่วยให้ไม่พลาด ในการบันทึกเสียงที่สำคัญ เครื่องอัดเสียง โซนี่ รุ่นสำหรับบันทึกเพลง ได้แก่ 1. เครื่องบันทึก Linear PCM D ซีรีส์ D100 ราคา 27,990 บาท เครื่องนี้มีคุณสมบัติ ได้แก่ มีหน่วยความจำในตัว [...]