Month: January 2023

เครื่องอัดเสียง โซนี่ รุ่นสำหรับบันทึกเพลงและข้อความเสียงเครื่องอัดเสียง โซนี่ รุ่นสำหรับบันทึกเพลงและข้อความเสียง

เครื่องอัดเสียง โซนี่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบันทึกเสียงต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การประชุม ข้อความเสียง หรือเพลง สำหรับเก็บไว้เป็นข้อมูล ส่งต่อ หรือกลับมาฟังซ้ำ ช่วยให้ไม่พลาด ในการบันทึกเสียงที่สำคัญ เครื่องอัดเสียง โซนี่ รุ่นสำหรับบันทึกเพลง ได้แก่ 1. เครื่องบันทึก Linear PCM D ซีรีส์ D100 ราคา 27,990 บาท เครื่องนี้มีคุณสมบัติ ได้แก่ มีหน่วยความจำในตัว [...]

เครื่องบันทึกเสียง Sony รุ่นสำหรับบันทึกการประชุมเครื่องบันทึกเสียง Sony รุ่นสำหรับบันทึกการประชุม

เครื่องบันทึกเสียง Sony เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก ที่ช่วยให้สามารถบันทึกเสียงต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในการประชุมที่สำคัญ จำเป็นต้องเก็บเสียง ไว้เป็นข้อมูล หรือจะต้องกลับมาฟังซ้ำ เพื่อทำรายงานการประชุม ช่วยให้คุณไม่พลาด ในทุกเสียงสนทนาที่สำคัญ เครื่องบันทึกเสียง Sony รุ่นสำหรับบันทึกการประชุม ได้แก่ 1. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล TX ซีรีส์ TX660 ราคา 4,990 บาท มีน้ำหนักประมาณ 29 กรัม / มีหน่วยความจำในตัว 16GB [...]