เครื่องอัดเสียง โซนี่ รุ่นสำหรับบันทึกเพลงและข้อความเสียง


เครื่องอัดเสียง โซนี่

เครื่องอัดเสียง โซนี่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบันทึกเสียงต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การประชุม ข้อความเสียง หรือเพลง สำหรับเก็บไว้เป็นข้อมูล ส่งต่อ หรือกลับมาฟังซ้ำ ช่วยให้ไม่พลาด ในการบันทึกเสียงที่สำคัญ

เครื่องอัดเสียง โซนี่ รุ่นสำหรับบันทึกเพลง ได้แก่

1. เครื่องบันทึก Linear PCM D ซีรีส์ D100 ราคา 27,990 บาท

เครื่องนี้มีคุณสมบัติ ได้แก่ มีหน่วยความจำในตัว 32GB / มีไมโครโฟนสเตอริโอ 2 ตำแหน่ง / น้ำหนักประมาณ 395 กรัม

2. เครื่องบันทึก Linear PCM D ซีรีส์ D10 ราคา 17,990 บาท

เครื่องนี้มีคุณสมบัติ ได้แก่ ตรวจสอบระดับการบันทึกเสียง ได้บนสมาร์ทโฟน ด้วยแอพ Sony REC Remote / น้ำหนักประมาณ 480 กรัม / หน่วยความจำในตัว 16GB / บันทึกไฟล์สูงสุด 5000 ไฟล์ 

3. เครื่องบันทึกเสียง A10 Linear PCM ซีรีส์ A ราคา 7,990 บาท

เครื่องนี้มีคุณสมบัติ ได้แก่ ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา พกพาไปได้ทุกที่  / ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ / ฟังผ่านหูฟังและลำโพง ด้วย BLUETOOTH / มี USB ในตัว จึงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิล

4. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล SX ซีรีส์ SX2000 ราคา 9,990 บาท

เครื่องนี้มีคุณสมบัติ ได้แก่ ไมโครโฟนปรับได้ 3 ทิศทาง / ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ / หน่วยความจำในตัว 16GB บันทึก MP3 ได้สูงสุด 636 ชั่วโมง / มี USB ในตัว จึงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิล

รุ่นสำหรับบันทึข้อความเสียง ได้แก่

1. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล TX ซีรีส์ TX800 ราคา 6,990 บาท

เครื่องนี้มีคุณสมบัติ ได้แก่ ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา ประมาณ 22 กรัม พกพาได้ง่าย / มีรีโมทคอนโทรล ช่วยในการควบคุม / มีหน่วยความจำในตัว 16GB บันทึกได้สูงสุด 636 ชั่วโมง และจัดเก็บไฟล์ได้ 5000 ไฟล์

2. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล PX ซีรีส์ PX470 ราคา 2,990 บาท

เครื่องนี้มีคุณสมบัติ ได้แก่ มี USB ในตัว จึงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิล / มีหน่วยความจำในตัว 4GB บันทึกสูงสุด 59 ชม. แต่สามารถเพิ่ม microSD ได้สูงสุดถึง 32GB / ไฟล์บันทึกเสียงจะถูกกำหนดด้วยวันที่ / ตัดเสียงรบกวนภายนอกออกได้ ด้วย S-microphone / น้ำหนัก 74 กรัม